דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

בהצהרה משותפת שפורסמה ב-5 בנובמבר קראנו לקהילה הבינלאומית להתנגד בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים להגדרתם של שישה ארגוני חברה אזרחית פלסטיניים ביידי ישראל כ"ארגוני טרור". כפי שאמרנו אז, הפללתם של ארגוני זכויות אדם היא צעד פחדני, המאפיין משטרים אפלים ואוטוריטריים. הגדרה זו של הארגונים נועדה בין היתר להרתיע את התורמים ולפגוע בתמיכה בארגונים. יחד עם הארגונים המפורטים להלן פרסמנו קריאה לכל התורמים לששת הארגונים להמשיך לתמוך בהם ואם ניתן אם להגביר את תמיכתם.