דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

עברה בקריאה ראשונה הצעת החוק המבקשת להכשיר החזקת עצירים פלסטינים בבידוד

מליאת הכנסת אישרה אתמול בקריאה ראשונה את הצעת חוק שהוגשה ביוזמתו של משרד המשפטים, אשר נועדה לאפשר החזקת חשודים בעבירות ביטחון שאינם תושבי ישראל, בבידוד כמעט מוחלט למשך תקופה של חמישים יום. החוק המוצע, שאמור להיות בתוקף במשך שנה כהוראת שעה, צפוי לעבור בימים הקרובים לדיון משותף של וועדת חוק חוקה ומשפט ועדת החוץ של הכנסת. אם יתקבל החוק, הוא צפוי לפגוע פגיעה קשה בזכויות היסוד להן זכאי כל אדם בהליך הפלילי, תוך פתיחת פתח מסוכן להתעללות בנחקרים.

עת לפעול!

פנו לח"כ מיכאל איתן, יו"ר וועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, וקראו לו לפעול להסרתה של הצעת החוק המסוכנת מעל סדר יומה של הכנסת. פקס: 02-6496404, אי-מייל: meitan@knesset.gov.il.

רקע

הרקע ליוזמה הממשלתית הוא ביטולה של החקיקה הצבאית, שהייתה בתוקף ברצועת עזה עד לביצוע ההתנתקות והעניקה לכוחות הביטחון סמכויות מעצר נרחבות נגד תושבי הרצועה. הצעת החוק מבקשת להסמיך את השב"כ לעכב את הבאתם של חשודים בעבירות ביטחון בפני שופט לתקופה של 96 שעות. חוק המעצרים מחייב להביא עציר בפני שופט בתוך 24 שעות, ובמקרים חריגים, כאשר ישנו צורך בחקירה דחופה, תוך 48 שעות. בנוסף, יאפשר החוק למנוע מפגש בין העצור לעורך דינו במשך תקופה מצטברת של חמישים יום, תחילה ל-21 יום ולאחר-מכן לשבעה ימים נוספים בכל פעם, באישור של שופט בית המשפט העליון. חוק המעצרים, מאפשר למנוע מפגש כזה, באישור בית המשפט, לא יותר מ-21 יום.

חמור מכל, לפי הצעת החוק, לאחר אישור המעצר הראשון, יוכל בית המשפט לשוב ולהאריך את המעצר וכן לדון בערעור להחלטותיו, שלא בנוכחות העצור. נוכחותו של עצור בפני שופט בעת הארכת מעצרו היא מאבני היסוד של ההליך הפלילי, ולפי חוק המעצרים חובת המדינה לקיימה בכל המקרים. השילוב בין המרכיבים השונים של הצעת החוק יאפשר מצב, שבו, למעט הארכת המעצר הראשונה, יהיה אדם נתון לבידוד מוחלט במשך 50 יום.

זכותו של כל עציר לקשר רציף עם העולם היא אחת הערובות מפני שימוש במעצר ככלי לחץ עליו, באמצעות יצירת תחושה, כי הוא נתון לחלוטין לחסדיהם של החוקרים, ללא כל פיקוח. לא פחות מכך מהווה זכות זו ערובה מרכזית נגד השימוש בעינויים בחקירות. מכאן חשיבותן של זכויות שונות בהליך הפלילי כגון זכות המפגש בין עצור לעורך דינו, הזכות של עצור להיות מובא ללא דיחוי בפני שופט וזכותו להיות נוכח בעת הארכת מעצרו.

אם יאושר, ייצור החוק המוצע אפליה פסולה ובלתי-מוצדקת בין עצורים שונים על-פי מעמדם, תושבי ישראל מכאן, ותושבים זרים, במיוחד תושבי עזה, מכאן. אפליה כזו תהווה הפרה .בוטה של האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות, ופגיעה קשה בזכויותיהם של העצירים

תגיות