דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

הכנסת צפויה להצביע היום על חוק האזרחות

היום (21 ביולי) תצביע הכנסת על הצעת הממשלה להאריך את חוק האזרחות בשישה חודשים נוספים. החוק התקבל בקיץ שעבר ותוקפו נקבע לשנה. הממשלה החליטה כי במהלך ששת חודשי ההארכה תכין ועדה ברשות שר הפנים פורז הצעת חוק, שתאפשר איחוד משפחות במקרה של "סיכון ביטחוני נמוך".

מכיוון שהממשלה אינה מציעה להכניס בחוק שינויים בשלב זה, די בהצבעה אחת במליאת הכנסת לאישורו.

מדובר בחוק גזעני, האוסר על ישראלים שנישאו לתושבי השטחים, או שיינשאו להם בעתיד, לגור עימם בתחומי המדינה. ישראלים שנישאו לזרים שאינם תושבי השטחים יוכלו להמשיך ולהגיש עבורם בקשות לאיחוד משפחות.

החוק פוגע גם בילדים של תושבי מזרח ירושלים שנולדו בשטחים. משרד הפנים שינה את הנהלים בנוגע לרישום ילדים אלה במרשם האוכלוסין, וקבע כי במקום "בקשה לרישום ילד" יש להגיש עבורם בקשה לאיחוד משפחות. בקשות אלה לא ניתן להגיש עוד בשל החוק החדש, ולכן לא ניתן עוד להסדיר את מעמדם בישראל.