דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

פניית בצלם לשר הפנים בנוגע למעמדם של תושבי נועמאן שבמזרח ירושלים

15.6.04
ש.מ. 10626

לכבוד
מר אברהם פורז
שר הפנים
רח' קפלן 1
ירושלים

באמצעות פקס 02-5666376

שלום רב,

הנדון: מניעת גירושם של תושבי הכפר נועמאן (מזמוריה) מבתיהם

ב-7.6.04 דחה בג"ץ את עתירת תושבי הכפר נועמאן שבמזרח ירושלים, בה התבקש בית המשפט להורות למשרד הפנים להעניק להם מעמד של תושבי קבע בירושלים. בפסק הדין קיבל בג"ץ את עמדת הפרקליטות לפיה הערכאה המתאימה לדון בעניינם של תושבי נועמן הוא בית המשפט המחוזי, בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים.

כמו כן, החליט בג"ץ לבטל את הצו הארעי שהוציא ב-26.8.03, המורה לרשויות להימנע מלעצור את תושבי הכפר או לגרשם מבתיהם עד שתינתן הכרעה בדין. ביטול הצו ייכנס לתוקף ב-17.6.04.

למרות שהנימוק לדחיית העתירה הוא טכני במהותו, חושף ביטול הצו הארעי את תושבי הכפר לסכנת גירוש. החשש מפני סכנה זאת מתחזק לנוכח ניסיונותיה של משטרת ישראל לגרש את התושבים מבתיהם במהלך החודשים שקדמו להוצאת הצו, באוגוסט 2003.

ההתיישבות הפלסטינית בנועמאן החלה עוד בשנות השלושים. במסגרת מפקד האוכלוסין שנערך בשנת 1967 נרשמו תושבי נועמאן בטעות כתושבי הגדה המערבית ולא קיבלו מעמד של תושבי קבע בישראל. במהלך השנים פנו התושבים מספר פעמים למשרד הפנים, בבקשה להסדיר את מעמדם כתושבי ירושלים ולקבל תעודות זהות ישראליות. אולם, משרד הפנים מסרב בעקביות ובאופן שרירותי לבקשותיהם. בשל סירוב זה מוגדרים תושבי נועמאן כ"שוהים בלתי חוקיים" בבתיהם שלהם ובכפר הולדתם.

מזה כמה שנים חוסם צה"ל את כל דרכי הגישה מהכפר מערבה, לכיוון ירושלים. הגישה של התושבים ליישובים הפלסטינים הסמוכים בגדה המערבית, בהם הם יכולים לקבל שירותים חיוניים, הוגבלה לאחרונה בעקבות הקמת מכשול ההפרדה ממזרח לכפר. לעת עתה נותר רק פתח צר במכשול דרכו עוברים התושבים לכיוון מזרח. עם זאת, בהעדר הכרה כלשהי בזכותם של תושבי נועמאן לגור בכפר, עלול משרד הביטחון לסגור את הפתח הזה, ובכך ללכוד את התושבים בין המכשול ממזרח, לחסימות המונעות את כניסתם לירושלים ממערב.

לנוכח מצב עגום זה, אני פונה אליך בדרישה דחופה להסדיר את מעמדם החוקי של תושבי הכפר כתושבי קבע בישראל, בהקדם האפשרי. עד אז אני דורשת ממך להעניק לתושבים אשרת שהייה זמנית בירושלים שתמנע את גירושם מבתיהם ותאפשר להם למצות את ההליכים המשפטיים העומדים לפניהם.

בכבוד רב,

ג'סיקה מונטל
מנכ"לית