דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

בג"ץ, האג ותוואי המכשול - עדכונים על הקפאת העבודות בקטעים השונים

ב-30 ביוני 2004 פסל בג"ץ, בפסק דין תקדימי, חלק מתוואי מכשול ההפרדה מצפון-מערב לירושלים, בין מכבים להתנחלות גבעת זאב. בפסיקתם קבעו השופטים כי התוואי המתוכנן אינו עומד במבחן המידתיות מאחר שאינו מאזן בין שיקולי הביטחון לבין הפגיעה בזכויות הפלסטינים שגרים לאורכו, ובהם תושבי הכפרים בית סוריכ, בית ענאן ובית ליקיא. בפסיקתו אסר בג"ץ על בניית התוואי לאורך 30 ק"מ מתוך 40 ק"מ שנידונו במסגרת העתירה.

תשעה ימים לאחר מכן, ב-9 ביולי 2004, פרסם בית הדין הבינלאומי לצדק בהאג את חוות דעתו בנוגע למכשול ההפרדה. שופטי בית הדין קבעו כי הקמת המכשול בתוך השטח הכבוש אסורה, מאחר שהדבר סותר את המשפט הבינלאומי ופוגע בזכויות התושבים הפלסטינים. בחוות הדעת נטען, בין היתר, כי "הפרת זכויות האדם של הפלסטינים אינה יכולה להיות מוצדקת בצורך צבאי, בביטחון לאומי או בשמירת הסדר. הקמת החומה עומדת בסתירה להתחייבויות משפטיות בינלאומיות של ישראל". בית הדין קבע כי על ישראל לפרק את קטעי המכשול שנבנו בתוך השטח הכבוש, לפצות את הפלסטינים שנפגעו כתוצאה מהקמת קטעים אלה ולהימנע מבנייה עתידית בשטחים הנמצאים מחוץ לשטחה הריבוני של המדינה.

במהלך השבועות האחרונים אסר בג"ץ, באמצעות צווי ביניים, את המשך עבודות הבנייה במספר קטעים נוספים של מכשול ההפרדה. עם זאת, צווים אלו בעלי תוקף זמני בלבד ואינם מלמדים כיצד יפסוק בג"ץ בעתירות השונות, במידה ויידרש לכך.

א-ראם: ב-28 ביוני 2004, הוציא בג"ץ צו ביניים האוסר על המשך בניית המכשול בא-ראם, עד לתום הדיון בבית-המשפט. בשכונה זו, השוכנת בסמוך לגבולה הצפוני של ירושלים, מזרחית לכביש הראשי רמאללה-ירושלים, מתגוררים כ-58,000 פלסטינים, מתוכם כ-%65 בעלי מעמד של תושבי קבע בישראל, והיתר אזרחי הרשות הפלסטינית. באזור זה תוכנן המכשול כך שיקיף את השכונה מכל עבריה ויפריד אותה ממזרח ירושלים מחד ומשאר הגדה המערבית מאידך. צו הביניים הוצא לאחר שחלקי חומת הבטון כבר הונחו לצד הכביש הראשי של השכונה, אשר לאורכו, על-פי התיכנון, היא אמורה להיבנות.

נועמאן: ב-1.7.04, יום לאחר פרסום פסק-הדין התקדימי, הוציא בג"ץ צו ביניים המונע את השלמת המכשול בסמוך לכפר נועמאן שבדרום-מזרח ירושלים. בצו נאסר גם על גירוש תושבי הכפר או על מעצרם בעילה של "שהייה בלתי חוקית בתחומי ישראל". בכפר, הנמצא בשטח המוניציפאלי של ירושלים, מתגוררים כ-200 תושבים מהם מנעו הרשויות מעמד של תושבי קבע בישראל. כיום חסומה בפניהם הגישה לשאר חלקי העיר, והתוואי המתוכנן של המכשול צפוי לנתק אותם גם מן הגדה המערבית.

דיר בלוט, רפאת, א-זאוויה: ב-11.7.04, בעקבות עתירה שהגישו האגודה לזכויות האזרח ומרכז ירושלים לזכויות האדם, הוציא בג"ץ צו ביניים שאוסר על ביצוע עבודות בלתי הפיכות בסמוך לכפרים דיר בלוט, רפאת וא-זאויה שבמחוז סלפית, עד ל"שיקול מחודש של התוואי". בשלושת הכפרים מתגוררים למעלה מ-11,000 תושבים. על-פי התכנון אמור המכשול באזור זה לכלוא כפרים אלה במובלעת שבה פתח יציאה אחד בלבד, לכיוון צפון. במידה ויבנה המכשול בתוואי המקורי, ישארו 47,500 דונם מאדמות הכפרים מצדו השני של המכשול.

תגיות