דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

אסירים ועצירים

נתונים על קטינים פלסטינים במשמורת צה"ל, 2007-2001

שנת 2007

סה"כ
גיל 18-16
מתחת לגיל 16
נכון לתאריך
חודש
4
4
0
31.12.07
דצמבר
18
18
0
26.11.07
נובמבר
20
20
0
28.10.07
אוקטובר
11
11
0
24.9.07
ספטמבר
5
5
0
12.8.07
אוגוסט
2
2
0
18.7.07
יולי
4
4
0
18.6.07
יוני
5
5
0
13.5.07
מאי
9
9
0
10.4.07
אפריל
12
12
0
4.3.07
מארס
8
8
0
3.1.07
ינואר

שנת 2006

סה"כ
גיל 18-16
מתחת לגיל 16
נכון לתאריך
חודש
5
5
0
3.12.06
דצמבר
8
8
0
1.11.06
נובמבר
17
17
0
5.10.06
אוקטובר
16
10
6
3.9.06
ספטמבר
13
13
0
2.7.06
אוגוסט
13
13
0
2.7.06
יולי
21
21
0
1.6.06
יוני
37
28
9
1.5.06
מאי
34
24
10
2.4.06
אפריל
44
24
20
1.3.06
מארס
42
13
29
1.2.06
פברואר
13
12
1
1.1.06
ינואר

שנת 2005

סה"כ
גיל 18-16
מתחת לגיל 16
נכון לתאריך
חודש
48
33
15
1.12.05
דצמבר
13
2
11
1.11.05
נובמבר
24
6
18
2.10.05
אוקטובר
16
7
9
1.9.06
ספטמבר
276
263
13
1.8.05
אוגוסט
260
246
14
1.7.05
יולי
306
287
19
1.5.05
מאי
195
181
14
6.4.05
אפריל
259
256
3
6.1.05
ינואר

שנת 2004

סה"כ
גיל 18-16
מתחת לגיל 16
נכון לתאריך
חודש
232
210
22
5.12.04
דצמבר
387
378
9
1.11.04
נובמבר
*
*
*
אוקטובר
219
213
6
2.9.04
ספטמבר
197
187
10
1.8.04
אוגוסט
192
187
5
7.7.04
יולי
135
129
6
1.6.04
יוני
135
128
7
5.5.04
מאי
245
234
11
19.4.04
אפריל
200
191
9
15.3.04
מארס
252
248
4
15.2.04
פברואר
208
208
-
15.1.04
ינואר

שנת 2003

סה"כ
גיל 18-16
מתחת לגיל 16
נכון לתאריך
חודש
176
176
0
21.12.03
דצמבר
154
154
0
23.11.03
נובמבר
182
181
1
22.10.03
אוקטובר
191
190
1
10.9.03
ספטמבר
158
142
16
15.8.03
אוגוסט
151
144
7
15.7.03
יולי
110
110
0
15.6.03
יוני
245
232
13
14.5.03
מאי
170
158
12
14.4.03
אפריל
137
132
5
13.3.03
מארס
166
163
3
12.2.03
פברואר
146
135
11
15.1.03
ינואר

שנת 2002

סה"כ
גיל 18-16
מתחת לגיל 16
נכון לתאריך
חודש
235
235
0
12.12.02
דצמבר
*
*
*
נובמבר
140
134
6
8.10.02
אוקטובר
131
121
10
22.9.02
ספטמבר
63
56
7
8.8.02
אוגוסט
127
114
13
15.7.02
יולי
*
114
*
3.6.02
יוני
*
*
*
מאי
84
*
*
15.4.02
אפריל
68
60
8
4.3.02
מארס
*
*
*
פברואר
67
55
12
24.1.02
ינואר

שנת 2001

סה"כ
גיל 18-16
מתחת לגיל 16
נכון לתאריך
חודש
102
101
1
5.12.01
דצמבר
102
100
2
5.11.01
נובמבר
84
78
6
24.10.01
אוקטובר

הערות:

  1. הנתונים המוצגים לעיל מפרטים את מספר הקטינים הפלסטינים תושבי השטחים שהוחזקו על-ידי צה"ל נכון לתאריכים המפורטים בטבלה. אין בידינו נתונים מסכמים לגבי מספרם הכולל של הקטינים הפלסטינים שהוחזקו על-ידי צה"ל בחודש מסוים.
  2. * = לא התקבלו נתונים.
  3. הנתונים אינם כוללים אסירים ועצירים פליליים
  4. הנתונים נמסרו לבצלם על-ידי צה"ל והשב"ס והם באחריותם.