דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

פלסטינים שהשתתפו בלחימה ונהרגו בידי כוחות הביטחון הישראליים בשטחים, מפרוץ האינתיפאדה השנייה ועד למבצע "עופרת יצוקה" (לא כולל)

טבלה חודשית
ינוארפברוארמארסאפרילמאייונייוליאוגוסטספטמבראוקטוברנובמברדצמברסה"כ
סה"כ1729
200000000000057820
20011011433891872479
20029204858112371019101018243
2003262031202317151517818201
200410273719417151155812241366
2005224117460885773
200661231619138738928635299
200744692616191918201542198
20086035543122222012156250