דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

אזרחים זרים שנהרגו בידי פלסטינים בשטחים, מפרוץ האינתיפאדה השנייה ועד למבצע "עופרת יצוקה" (לא כולל)

טבלה חודשית
ינוארפברוארמארסאפרילמאייונייוליאוגוסטספטמבראוקטוברנובמברדצמברסה"כ
סה"כ17
20010000210000003
20020020010000003
20030000010003004
20040000010001013
20050000010100002
2006000010012