דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

פלסטינים שנהרגו בידי אזרחים ישראלים בישראל, מפרוץ האינתיפאדה השנייה ועד למבצע "עופרת יצוקה" (לא כולל)

טבלה חודשית
ינוארפברוארמארסאפרילמאייונייוליאוגוסטספטמבראוקטוברנובמברדצמברסה"כ
סה"כ2
20070000100000001
20080011