דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

אנשי כוחות הביטחון הישראליים שנהרגו בידי פלסטינים בישראל, מפרוץ האינתיפאדה השנייה ועד למבצע "עופרת יצוקה" (לא כולל)

טבלה חודשית
ינוארפברוארמארסאפרילמאייונייוליאוגוסטספטמבראוקטוברנובמברדצמברסה"כ
סה"כ90
200107010220120217
20024210701303170047
200320200100801317
20040101001000003
20050000001000001
20060000020000002
20070000000000000
200800033