דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

פלסטינים שנהרגו בידי גורם ישראלי לא ידוע בשטחים, לאחר מבצע "עופרת יצוקה"

טבלה חודשית
ינוארפברוארמארסאפרילמאייונייוליאוגוסטספטמבראוקטוברנובמברדצמברסה"כ
סה"כ5
20110000100000001
20120000000000000
20130000000000000
20140000000000000
20150000000001001
20160000000000000
20171000001013