דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

מכשול ההפרדה חונק את הכפר אל-ולג'ה

עדכון: ב-11.8.11 דחה בג"ץ את עתירת התושבים נגד תוואי הגדר, זאת בכפוף לכמה שינויים שערכה המדינה בתוואי: הגדר בחלקו הדרומי של התוואי, שאמורה הייתה לחצוץ בין הכפר לבין יתר הגדה לא תבנה. כמו כן, המעיין יישאר בצידו "הפלסטיני" של הכפר, ייסלל מעבר תת קרקעי אל בית הקברות הישן של הכפר ויוקמו שני שערים חקלאיים שיהיו פתוחים במשך מספר שעות ביום.

פרקליטות המדינה הודיעה לבג"ץ כי משרד הביטחון ישעה את המשך העבודות להקמת מכשול ההפרדה באזור הכפר אל-ולג'ה שבדרום-מערב ירושלים. לפי הפרקליטות המדינה, בכוונת ישראל להפקיע בעתיד הקרוב את הקרקע המיועדת להקמת המכשול. הודעת הפרקליטות נמסרה במהלך דיון בעתירת תושבי הכפר אל-ולג'ה נגד תוואי המכשול.

חומת ההפרדה שהוצמדה לבתי הכפר אל-ולג'ה. צילום: אייל הראובני, בצלם, 5.11.10.
חומת ההפרדה שהוצמדה לבתי הכפר אל-ולג'ה. צילום: אייל הראובני, בצלם, 5.11.10.

הכפר אל-ולג'ה

אל-ולג'ה שוכן על רכס דרומית לנחל רפאים. לפני 1948 שכן הכפר צפונית לנחל רפאים, באדמות שעליהן הוקם מאוחר יותר מושב עמינדב, אך ב-1948 נמלטו חלק מתושביו אל אזור האדמות החקלאיות של הכפר, שנותרו מעבר לקו הירוק, שם נבנה הכפר הנוכחי. ב-1967, עם סיפוחה של מזרח ירושלים לישראל הוכללו כשליש מאדמות הכפר, במיקומו החדש, בתחום השיפוט של עיריית ירושלים, והשאר נותרו בשטח הגדה המערבית. מחצית מאדמות הכפר הופקעו על ידי ישראל לטובת הקמת שכונת גילה ונתפסו בצו תפיסה צבאית לטובת הקמת ההתנחלות הר גילה. בכפר מתגוררים כיום כאלפיים תושבים, שרק מיעוטם בעלי מעמד של תושבי ירושלים.

מניעת פיתוח של הכפר

הכפר אל-ולג'ה. צילום: אייל הראובני, בצלם, 5.11.10.לאורך השנים נמנעה עיריית ירושלים מלהעניק שירותים לכפר ונציגי העירייה הגיעו לכפר בעיקר כדי לתעד בנייה בלי היתר או כדי להרוס מבנים שנבנו ללא היתר. בסוף שנות התשעים התאגדו תושבי הכפר והחלו להכין תכנית מתאר לשטח הכפר, המסדירה את הבנייה הקיימת בכפר, מאפשרת הקמת מבני ציבור ודרכים ומשמרת את הטרסות החקלאיות הייחודיות לאזור הכפר. תושבי הכפר החלו לקדם את תכניתם מול העירייה ומול מועצת התכנון במנהל האזרחי, אך במהלך האינתיפאדה השנייה נמנעו רשויות התכנון מלדון בתכנית. לאחר תום האינתיפאדה השנייה נמנעה עיריית ירושלים מדיון בתכנית בתואנה שמכשול ההפרדה המתוכנן באזור ינתק את הכפר מתחומי העיר. הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה דחתה סופית את התכנית שהכין הכפר בפברואר 2009 בטענה כי הכפר שוכן על שטח ירוק שאינו מיועד לבנייה.

מכשול ההפרדה באזור אל-ולג'ה

תוואי המכשול באזור הכפר עובר כולו בשטחי הגדה המערבית ובמהלך השנים שונה מספר פעמים. התכנון המקורי כלל את הכפר בצדו המערבי, ה"ישראלי", של המכשול תוך ניתוקו מנפת בית לחם, שאליה שייכים תושבי הכפר וממנה הם מקבלים את כל שירותיהם. בהמשך שונה התוואי כך שהקיף בקו מפותל את כל השטח הבנוי בכפר, תוך ניתוקו מכל אדמותיו החקלאיות. תוואי זה יצר חיץ בין הכפר לבית ההתנחלות הסמוכה הר גילה והותיר נתיב יחיד לכניסה וליציאה מהכפר, לכיוון העיירה הסמוכה בית ג'אלה. על התנועה בנתיב זה אמור לפקח מחסום שיוצב בשערי הכפר. כמו כן הוכנס שינוי נוסף בתוואי, שבמסגרתו נכללו מנזר כרמיזן ואדמותיו בצדו המערבי של המכשול לבקשת המנזר.

טרסות עתיקות באדמות אל-ולג'ה. צילום: אייל הראובני, בצלם, 5.11.10.
טרסות עתיקות באדמות אל-ולג'ה. צילום: אייל הראובני, בצלם, 5.11.10. 

ישראל הקפיאה את הקמת המכשול באזור הכפר עד לתחילת 2010 בנימוק של קשיים תקציביים. עם תחילת העבודות בחודש מארס 2010 עתרו תושבי הכפר לבג"ץ בטענה שהעבודות מתבססות בחלקן על צווי תפיסה צבאיים שתוקפם פג וכי חלק מהעבודות מתבצעות באדמות שלא נתפסו כלל בצווים צבאיים. בג"ץ נמנע מהוצאת צו להפסקת העבודות עד לדיון מהותי בעתירה, ומערכת הביטחון החלה בביצוע מהיר של הקמת המכשול, דרך פטרולים רחבה וחומת בטון בגובה של תשעה מטרים. החומה כבר הוקמה ברובה והיא מקיפה כעת את רוב הכפר, כשצדה הפונה להתנחלות הר גילה מחופה באבן ירושלמית ואילו צדה הפונה לכפר אל-ולג'ה בנוי מבטון חשוף. ביצוע העבודות הסב נזק עצום לנופי שמורת עמק רפאים הבולט לעין ממרחק רב.

ההתנגדויות לתוואי מכשול ההפרדה

החברה להגנת הטבע הגישה, בצעד נדיר, חוות דעת נגד תוואי המכשול באזור אל-ולג'ה. בחוות הדעת מתואר נוף הטראסות באזור, הקיימות עוד ממחצית האלף הראשון לספירה, כנכס תרבותי המשמר את מסורות העיבוד החקלאי בטרסות. החברה הציעה לשמר אזור זה ולהכריז עליו כאתר מורשת עולמית. כמו כן הציעה החברה להעתיק את תוואי המכשול אל סמוך לתוואי הכביש המחבר את הכפר ואת ההתנחלות הר גילה לדרום ירושלים. גם השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן, פנה לשר הביטחון וביקשו להימנע מפגיעה בנוף הטרסות הייחודי לאזור.

השחתת טרסות חקלאיות עתיקות באדמות אל-ולג'ה. צילום: אייל הראובני, בצלם, 5.11.10
השחתת טרסות חקלאיות עתיקות באדמות אל-ולג'ה. צילום: אייל הראובני, בצלם, 5.11.10.

עם תחילת עבודות הקמת הגדר עתרה לבג"ץ חברת גבעת יעל, הטוענת כי רכשה אדמות באזור אל-ולג'ה, והיא בכוונתה להקים עליהן התנחלות ענק חדשה שתיצור רצף אורבני בין ירושלים להתנחלויות גוש עציון. חברה זו הציגה בפני בית המשפט חוות דעת של אל"מ (מיל.) דני תרזה, מי שעמד בעבר בראש צוות תכנון מכשול ההפרדה, התומכת בשינוי תוואי המכשול. החברה לא הגישה עדיין את תכניותיה לוועדות התכנון, ועיריית ירושלים כבר הודיעה כי היא מתנגדת לתכניות החברה.

השפעת המכשול על הכפר אל-ולג'ה

מכשול ההפרדה מסב כבר כעת נזקים כבדים לכפר אל-ולג'ה, ואלה צפויים להחמיר עם השלמתו. במסגרת פריצת התוואי ועבודות הבנייה הנרחבות שבוצעו באזור הוסב נזק כבד לטרסות חקלאיות מעובדות. התושבים הורחקו מאדמותיהם המעובדות, ועם השלמת המכשול הם ינותקו מהן, דבר שיפגע קשות באחד ממקורות ההכנסה המרכזיים של תושבי הכפר, החקלאות.
המכשול חונק כל אפשרות לפיתוח בכפר כיוון שהוקם בצמוד לבתי התושבים. המחסום המתוכנן בכניסה לכפר יפגע בחופש התנועה של תושביו וצפוי לפגוע גם בזכויותיהם לפרנסה,לחינוך, לטיפול רפואי ולקשרי משפחה.