דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

בית משפט בת"א קיבל את ערעור תושבי שכונת שיח' סעד על תוואי מכשול ההפרדה

בית משפט השלום בתל-אביב קיבל את ערעור תושבי שכונת שיח' סעד על תוואי מכשול ההפרדה ופסל את צווי התפיסה שהוצאו לשם בנייתו. ועדת הערעורים שליד בית משפט השלום תל אביב-יפו פסקה כי התוואי המתוכנן אינו מידתי, בשל פגיעתו בשגרת החיים של התושבים בשיח' סעד וכיוון שהוא מפריד את השכונה משכונותיו האחרות של מזרח ירושלים. הערעור הוגש על-ידי ועד שכונת שיח' סעד וחמישה מתושבי הכפר, באמצעות עו"ד ג'יאת' נאסר. זו הפעם הראשונה שמערכת המשפט פוסלת קטע של תוואי מכשול ההפרדה בעוטף ירושלים.

בהחלטת ועדת הערעורים, בראשות השופט דוד גלדשטין, נדחתה טענת המדינה כי תושבי השכונה מהווים סיכון ביטחוני ונקבע כי אין לכך ביסוס בראיות שהובאו בפניו. בהחלטתו המליץ בית-המשפט לבנות את המכשול ממזרח לשכונה, באופן שיאפשר לתושביה גישה למזרח ירושלים.

בצלם מברך על פסילת תוואי הגדר סביב שיח' סעד. אולם גם אם לא תנותק השכונה ממזרח ירושלים, אומר האירגון, ממשיך מכשול ההפרדה למרר את חייהם של מאות אלפי פלסטינים באזור ירושלים, וזאת בשל תוואי שנקבע משיקולים פוליטיים ולא בטחוניים.

רקע

שיח' סעד לא סופחה למזרח ירושלים ב-1967 ונותרה מבחינה פורמלית חלק מהגדה המערבית. עם זאת, בשל התנאים הטופוגרפיים הקשים אין כביש המחבר בינה לבין שאר הגדה והגישה לשכונה בכלי רכב אפשרית רק דרך השכונות הסמוכות שצורפו לגבולות ירושלים. לכן, למרות ההפרדה האדמיניסטרטיבית, המשיכה שיח' סעד לתפקד כחלק ממזרח ירושלים. בחודש פברואר 2004 פירסם בצלם דו"ח המתאר את ניתוקה של שיח' סעד מירושלים ומהגדה המערבית, ואת הצפוי לתושביה אם ייבנה מכשול ההפרדה על פי התוואי המתוכנן. תחקיר בצלם גילה כי למעלה מרבע מתושבי שיח' סעד כבר נאלצו לעזוב את בתיהם בעקבות ההגבלות הקשות שהטילה ישראל, שהפכו את החיים בשכונה לבלתי נסבלים. בצלם צפה כי בניית מכשול ההפרדה בתוואי המתוכנן תחייב את התושבים הנותרים לעזוב את בתיהם.