דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

במורד הסיפוח: הפרת זכויות אדם כתוצאה מהקמת התנחלות מעלה אדומים והרחבתה

תקציר דו"ח, יוני 1999

דו״ח זה בא להצביע על הפרות זכויות האדם הנובעות  מהקמת התנחלויות בשטחים כבושים ועל השלכותיהן  על התושבים הפלסטינים, וזאת באמצעות תיאור הקמתה והרחבתה של הגדולה בהתנחלויות, עלה אדומים. ההתנחלות מעלה אדומים, שהוקמה ב־1975, מונה כיום כ-25,000 תושבים ותנופת הפיתוח וההתיישבות בה נמשכת. ההתנחלות נהנית מהטבות ממשלתיות, כגון  הקלות במיסוי ומשכנתאות נוחות, בהיותה מוגדרת כאיזור פיתוח אי. בהתנחלות אזור תעשייה גדול ותושביה נהנים מאיכות חיים גבוהה, מתשתית מודרנית, מגנים ירוקים, ממוסדות חינוך ותרבות  מפותחים, ומשורה ארוכה של שירותים ומוסדות אחרים, שהוקמו לרווחת התושבים והמתנחלים  הישראלים באזור. אלא שכל זה הוא רק חלק מהסיפור.

האזור בו הוקמה והורחבה התנחלות מעלה אדומים אינו בשטחה הריבוני של מדינת ישראל אלא בגדה המערבית, בשטח כבוש. האנשים שהתיישבו בה אינם אנשי המקום או האזור, אלא אזרחי ישראל, המדינה הכובשת. השטחים שנתפסו הם אדמות הכפרים אבו דיס, אל-עייזריה, אל-עיסאווייה, א-טור וענאתא. בחלק מהאדמות גם התגוררו אנשי השבטים הבדווים גיהאלין וסוואחרה. עבור יישובים אלה ותושביהם הפלסטינים לא בישרה הקמת ההתנחלות תנופת פיתוח או הזדמנות למגורים נוחים, לאיכות חיים גבוהה ולהקלות מס.

התנחלות מעלה אדומים, עבורם, פירושה אובדן אדמות ששימשו למרעה ולחקלאות, ולמעשה אובדן אורח החיים החקלאי. התנחלות מעלה אדומים שללה מאותם כפרים את העתודה הקרקעית גם לצורכי מגורים, תעשייה 
ומוסדות ציבור. ההתנחלות — על כל ה״שירותים האזוריים״ שהיא מציעה — סגורה לתושבי האזור הפלסטינים, להוציא אלה הזוכים בהיתר מיוחד, אשר מוגבל לשהייה לצורכי עבודה בלבד. הבדווים שגרו במקום איבדו את בתיהם ואת מקום מגוריהם, וגורשו מהאזור באיומים או בכוח פיסי ממש. 

דו״ח זה יתאר את הצד הזה של התמונה, תוך בחינת מדיניותה של מדינת ישראל, על זרועותיה השונות, לאור הוראות המשפט הבינלאומי. בדו״ח יתואר מצבם של היישובים הפלסטיניים באזור לפני הפקעות האדמות לצורך הקמת ההתנחלות ואחריהן, כמו גם תהליך ההפקעות עצמו. הדו״ח יסקור את החקיקה הישראלית - האזרחית והצבאית — שאפשרה הקמת התנחלויות, ובהדרגה את סיפוחן. פרק נפרד יעסוק בגורלו של שבט הג׳האלין, שהרחבת התנחלות מעלה אדומים לוותה בגירושו מאזור המחייה שלו. כמו כן יתאר הדו״ח וינתח את תוכנית
ההרחבה של התנחלות מעלה אדומיp ואת משמעותה.