דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

הטרנספר השקט: שלילת מעמד התושבות מפלסטינים במזרח ירושלים

דו"ח משותף עם המוקד להגנת הפרט, אפריל 1997, תקציר

בשנה וחצי שקדמה לפרסומו של דו"ח זה התבצעה בישראל מדיניות של טרנספר שקט, באמצעות חוקים, תקנות, פסקי דין ותכסיסים מינהליים. מדיניות זו גרמה למאות, אם לא לאלפי פלסטינים תושבי מזרח ירושלים, לאבד את כל זכויותיהם כתושבי העיר. בשל חוסר הבהירות של מדיניות חדשה זו - חיו עשרות אלפים אחרים בחוסר ודאות לגבי מעמדם ולגבי עתידם בעיר.

המדיניות החדשה, שבוצעה באמצעות משרד הפנים, פירושה שכל פלסטיני תושב מזרח ירושלים שלא הצליח להוכיח כי הוא גר בירושלים היום והתגורר בה בעבר, מאבד לעולמים את זכותו לגור בעיר מולדתו. משמעות הדבר היא שכל מי ששהה מחוץ לירושלים תקופה מסויימת במהלך חייו, אם במדינה אחרת, אם בשאר שטחי הגדה המערבית ואם בפרברי ירושלים, הנמצאים במרחק מטרים ספורים מהגבול המוניציפאלי של ירושלים, עלול היה לאבד את מעמדו כתושב ירושלים.

תושבי מזרח ירושלים הפלסטינים מעולם לא הוזהרו כי ביציאתם מירושלים הם מסכנים בצורה כלשהי את מעמדם בעיר או את זכותם לשוב אליה. פרטי המדיניות לא פורסמו ולא ברור היה כמה שנים צריך שיחלפו מאז יצא אדם את ירושלים ועד שובו אליה, כדי שמשרד הפנים יודיע לו שאינו תושב עוד.

המדיניות החדשה התבססה על ההנחה כי הפלסטינים תושבי ירושלים הם מהגרים, המתגוררים בביתם באמצעות רישיון לישיבת קבע שישראל נתנה להם. לפיכך, מעמדם וזכויותיהם מותנים בהחלטות פוליטיות ובחסדה של ישראל. ההתייחסות לתושבי מזרח ירושלים כמהגרים, היא "החטא הקדמון" של ישראל. שלא כמו מהגרים שבחרו מרצונם לחיות בישראל ויש להם מדינה אחרת לשוב אליה, תושבי מזרח ירושלים אינם כאלה - אין להם בית אחר או מולדת אחרת, והם לא בחרו להתגורר בישראל, אלא ישראל כבשה את מזרח ירושלים וסיפחה אותה.

התייחסות זו מפלה באופן בוטה בין הפלסטינים תושבי מזרח ירושלים לבין אזרחים ישראלים. אזרח ישראלי יכול לצאת מהארץ לכמה שנים שיחפוץ וזכותו לשוב ולגור בישראל מובטחת לו תמיד. גם מעבר להתנחלויות בשטחים לא ייפגע בזכויותיו. יתרה מזאת, בשל מעמדן המיוחד של ההתנחלויות, יכול אזרח זר המחזיק במעמד של תושב קבע בישראל לעבור להתגורר בהן מבלי שמעמדו ייפגע. פלסטיני תושב מזרח ירושלים שעבר להתגורר בשטחים, צפוי היה לאבד את מעמדו.

הטרנספר השקט של הפלסטינים במזרח ירושלים היה המשך ישיר למדיניותה הכוללת של ישראל במזרח ירושלים מאז 1967, שמטרתה ליצור מציאות דמוגרפית וגיאוגרפית שתסכל כל ניסיון עתידי לערער על הריבונות הישראלית במזרח ירושלים. במרוצת השנים נקטה ישראל בצעדים שונים כדי לגרום לפלסטינים במזרח ירושלים לצאת מירושלים. ואכן, בשל ההגבלות הרבות על הבנייה במזרח ירושלים והסירוב לאשר בקשות לאיחוד משפחות, נאלצו פלסטינים רבים לצאת מגבולות העיר ולעבור למקומות אחרים. לאחר-מכן הסתבר להם כי בכך הם איבדו לעולמים את זכותם לשוב ולהתגורר בה, במקום בו נולדו וגדלו ושבו הם רואים את ביתם.

במסיבת העיתונאים קראו המוקד להגנת הפרט ובצלם לממשלת ישראל להעניק לתושבי מזרח ירושלים הפלסטינים מעמד שאינו ניתן להפקעה, כך שעתידם ועתיד בני משפחתם בירושלים יובטח, ולהחזיר לכל אלה שמעמדם נשלל את זכויותיהם המגיעות להם בתוקף היוולדם בעיר וחייהם בה.