דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

תוואי המכשול נועד לאפשר הרחבת התנחלויות - על פי דו"ח חדש של במקום ובצלם

בעקבות פסק הדין בעתירת אלפי מנשה, מפרסמים היום בצלם ובמקום דו"ח חדש, הקובע כי השיקול המרכזי בקביעת תוואי מכשול ההפרדה, בקטעים רבים ממנו, היה הכוונה להרחיב התנחלויות בגדה. הדו"ח, "במסווה של ביטחון: הרחבת התנחלויות בחסות מכשול ההפרדה", מוכיח כי, בניגוד לטענת המדינה לפיה תוואי המכשול נקבע על סמך שיקולי ביטחון בלבד, השיקול המרכזי מאחורי קביעתם של קטעים רבים של התוואי היה הרצון לכלול מעברו ה"ישראלי" של המכשול שטחים המיועדים להרחבת התנחלויות. בחלק מהמקרים מהוות הרחבות אלה התנחלויות חדשות.

מהדו"ח עולה, כי לא זו בלבד ששיקולי הביטחון היו משניים באזורים רבים, אלא שבמקומות שבהם עמדו שיקולי הביטחון והרצון להרחיב התנחלויות בסתירה זה לזה, בחרו המתכננים בתוואי שיכלול את השטח המיועד להרחבת ההתנחלות, בצד ה"ישראלי" גם במחיר של פגיעה בביטחון. ההתחשבות בתכניות להרחבת התנחלויות גרמה להעצמת הפגיעה בזכויות האדם של תושבי הכפרים הפלסטיניים הסמוכים לאותן ההתנחלויות.

במסגרת הדו"ח מובאים ארבעה מקרי מבחן, הכוללים ניתוח מפורט של התכניות הקיימות להרחבת ארבע התנחלויות וכן של הקשר בין תכניות אלה לבין תוואי מכשול ההפרדה. ארבע ההתנחלויות הן: צופין, אלפי מנשה, מודיעין עילית וגבע בנימין (אדם) - נווה יעקב. בנוסף, מציג הדו"ח את עיקר הממצאים בנוגע לשמונה מקרים אחרים, שבהם הושפע תוואי המכשול באופן משמעותי מתכניות להרחבת ההתנחלויות: ריחן, סלעית, אורנית, עופרים, אריאל, קדומים, גבעות, ואשכולות.

הודעה משותפת לארגונים בצלם ובמקום
/>