דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

איפה אתם עושים את הסגר

בצלם קורא שלא להטיל סגר הרמטי על השטחים בימי חג הפסח

ימים אלו הם ימי חג של שלוש הדתות. עיד אל-אדחא, פסח והפסחא. בצלם קורא לממשלת ישראל לאפשר לבני שלוש הדתות לחוג את חגם בכבוד, ולא ליצור מצב בו כלואים הפלסטינים בשטחים שעה שאזרחי ישראל היהודים מסובים לשולחן הסדר לחגוג את חג החרות.

ישראל מרבה להטיל סגר הרמטי על הגדה המערבית ורצועת עזה בחגים ישראליים. באמצעות הסגר, כולאת ישראל את האוכלוסיה הפלסטינית כולה, ובכך פוגעת קשות בחופש תנועה וביכולת הפלסטינים להתפרנס, לנהל חיי משפחה תקינים, ללמוד ולקבל טיפול רפואי. יש לציין, כי גם בעת סגר הרמטי רשאים אזרחי ישראל לנוע בחופשיות בשטחים.

ישראל חייבת להגן על תושביה. אולם, אין זה מצדיק להטיל ענישה קולקטיווית על מעל 2.5 מיליון פלסטינים. בצלם קורא לממשלת ישראל שלא להטיל סגר הרמטי על השטחים בימי חג הפסח.