דילוג לתוכן העיקרי
תושב בדו אל-באבא ליד חורבות ביתו היום. צילום: עאמר עארורי, בצלם, 16.10.17
תפריט
נושאים

הריסת בתים שנבנו ללא רישיון בגדה המערבית (לא כולל מזרח ירושלים)

מאז שנת 2006 ועד ה-30.9.19 הרסה ישראל לפחות 1,463 יחידות דיור של פלסטינים בגדה המערבית (לא כולל מזרח ירושלים). עקב ההריסות איבדו את ביתם לפחות 6,386 בני אדם, בהם לפחות 3,208 קטינים. 

בקהילות שישראל אינה מכירה בהן ואשר חלק ניכר מהן נמצאות בסכנת גירוש, הורסת ישראל שוב ושוב את בתי התושבים. החל בשנת 2006 ועד 30.9.19 הרסה ישראל בקהילות כאלה את בתיהם של לפחות 1,048 פלסטינים, בהם 499 קטינים יותר מפעם אחת. 

 

בנוסף, מתחילת שנת 2016 ועד 30.9.19, הרס המנהל האזרחי בגדה (לא כולל מזרח ירושלים) 751 מבנים שלא שימשו למגורים (לרבות גדרות, בורות מים, כבישים, מחסנים, מבנים חקלאיים, בתי עסק, מבני ציבור ועוד).

לנתונים על הריסת בתים במזרח ירושלים הקליקו כאן

הערות על הנתונים

 נתונים לפי שנה (נכון ל-30.9.19)

שנה יחידות דיור אנשים שאיבדו את ביתם קטינים שאיבדו את ביתם
2019 62 179 74
2018 82 251 124
2017 100 363 201
2016 274 1,134 591
2015 125 496 287
2014 144 722 392
2013 175 528 270
2012 98 526 274
2011 150 814 385
2010 85 387 184
2009 28 218 62
2008 44 276 160
2007 47 267 126
2006 49 225 78
סה"כ 1,463 6,386 3,208


נתונים לפי שנה ומחוז (נכון ל-30.9.19)

2019 יחידות דיור אנשים שאיבדו את ביתם קטינים שאיבדו את ביתם
אל-קודס 1 0 0
בית לחם 8 30 9
ג'נין 1 0 0
חברון 31 123 54
טובאס 9 20 7
טול-כרם 1 0 0
יריחו 6 6 4
סלפית 0 0 0
רמאללה 1 0 0
קלקיליה 0 0 0
שכם 4 0 0
סה"כ 62 179 74
       
2018      
מחוז יחידות דיור אנשים שאיבדו את ביתם קטינים שאיבדו את ביתם
אל-קודס 23 78 49
בית לחם 7 36 18
ג'נין 2 4 0
חברון 20 67 31
טובאס 8 18 4
טול-כרם 0 0 0
יריחו 12 35 18
סלפית 0 0 0
רמאללה 7 0 0
שכם 3 13 4
סה"כ 82 251 124
       
2017      
מחוז יחידות דיור אנשים שאיבדו את ביתם קטינים שאיבדו את ביתם
אל-קודס 51 189 122
בית לחם 7
ג'נין
חברון 37 17
טובאס 13  1
טול-כרם
יריחו 20 33 16
סלפית
רמאללה 4 21 11
שכם 12 63 29
סה"כ 100 363 201
       
2016      
מחוז יחידות דיור אנשים שאיבדו את ביתם קטינים שאיבדו את ביתם
אל-קודס 85 331 180
בית לחם 5 7 4
ג'נין
חברון 36 166 87
טובאס 44 164 61
טול-כרם 1
יריחו 38 231 146
סלפית
רמאללה 11 58 24
שכם 54 177 89
סה"כ 274 1,134 591
       
2015      
מחוז יחידות דיור אנשים שאיבדו את ביתם קטינים שאיבדו את ביתם
אל-קודס 18 92 59
בית לחם 1
ג'נין 3 21 13
חברון 11 47 25
טובאס 35 98 40
טול-כרם 1
יריחו 37 122 70
סלפית
רמאללה 19 116 80
שכם
 סה"כ 125 496 287
       
2014 125 496 287
מחוז יחידות דיור אנשים שאיבדו את ביתם קטינים שאיבדו את ביתם
אל-קודס 24 168 101
בית לחם 2 20 14
ג'נין
חברון 19 133 66
טובאס 44 179 99
טול-כרם
יריחו 33 143 71
סלפית
רמאללה 7 33 19
שכם 13 46 22
סה"כ 144 722 392
       
2013      
מחוז יחידות דיור אנשים שאיבדו את ביתם קטינים שאיבדו את ביתם
אל-קודס 17 74 48
בית לחם 1
ג'נין 2 2
חברון 11 39 20
טובאס 97 181 85
יריחו 29 165 90
סלפית 1
רמאללה 15 59 24
שכם 2 8 3
סה"כ 175 528 270
       
2012      
מחוז יחידות דיור אנשים שאיבדו את ביתם קטינים שאיבדו את ביתם
אל-קודס 14 83 52
בית לחם 4 21 8
חברון 18 121 63
טובאס 17 119 47
יריחו 10 23 13
סלפית 11 59 37
קלקיליה 3 19 11
רמאללה 9 50 32
שכם 12 31 11
סה"כ 98 526 274
       
2011      
מחוז יחידות דיור אנשים שאיבדו את ביתם קטינים שאיבדו את ביתם
אל-קודס 20 107 62
בית לחם 1 10 6
חברון 26 211 97
טובאס 16 94 37
יריחו 33 183 85
קלקיליה 7 45 30
רמאללה 4 16 8
שכם 43 148 60
סה"כ 150 814 385
       
2010      
מחוז יחידות דיור אנשים שאיבדו את ביתם קטינים שאיבדו את ביתם
בית לחם 5 34 24
חברון 3 27 21
טובאס 50 142 60
יריחו 3 37 24
סלפית 2 7 5
קלקיליה 1 5 3
רמאללה 2 2
שכם 19 133 47
סה"כ 85 387 184
       
2009      
מחוז יחידות דיור אנשים שאיבדו את ביתם קטינים שאיבדו את ביתם
אל-קודס 3 27 15
טובאס 24 182 40
רמאללה 1 9 7
סה"כ 28 218 62
       
2008      
מחוז יחידות דיור אנשים שאיבדו את ביתם קטינים שאיבדו את ביתם
אל-קודס 11 64 39
חברון 7 66 40
טובאס 8 34 7
יריחו 13 81 52
קלקיליה 2 9 6
רמאללה 3 22 16
סה"כ 44 276 160
       
2007      
מחוז יחידות דיור אנשים שאיבדו את ביתם קטינים שאיבדו את ביתם
אל-קודס 3 22 3
בית לחם 3 7 5
ג'נין 2 11 7
חברון 18 134 60
טול-כרם 7
יריחו 10 82 44
סלפית 1
קלקיליה 1
רמאללה 2 11 7
סה"כ 47 267 126
       
2006      
מחוז יחידות דיור אנשים שאיבדו את ביתם קטינים שאיבדו את ביתם
אל-קודס 6 12 *
בית לחם 14 102 37
ג'נין 5 35 17
חברון 4 31 15
טובאס 3 33 9
סלפית 3 7
קלקיליה 8 5
רמאללה 6
סה"כ 49 225 78

* לבצלם אין מידע בנושא

הריסת בתי מגורים ומבנים אחרים בגדה המערבית, 2004-1999, נתוני המנהל האזרחי

בתי מגורים ומבנים אחרים
שנה
101
1999
41
2000
186
2001
276
2002
306
2003
139
2004
1049
סה"כ

*הריסת בתי מגורים, 1987 עד 1998
 

סה"כ
מזרח ירושלים
הגדה המערבית
שנה

103

אין נתונים
103
1987
423
30
393
1988
347
אין נתון
אין נתון
1989
102
אין נתון
אין נתון
1990
227
אין נתון
אין נתון
1991
160
12
148
1992
111
48
63
1993
149
29
120
1994
68
25
43
1995
157
17
140
1996
249
16
233
1997
180
30
150
1998
2,276     סה"כ

 

*מקורות המידע:

תחקיר בצלם, עיר שלם, LAW: הארגון הפלסטיני להגנה על זכויות האדם והסביבה, PHRIC: מרכז המידע של פלסטין לזכויות האדם בשטחים, הוועד נגד הריסות בתים, חבר מועצת העיר ירושלים מאיר מרגלית, רשויות וכלי תקשורת.

קיימים הבדלים בין המקורות השונים, הן לגבי השימוש עבורו נועדו מבנים שונים (מגורים, פרנסה וכו') והן לגבי המספרים עצמם. משום כך יש להתייחס לנתונים בזהירות, אף שההערכות כאן הן מינימליות.

הערות

  1. שימו לב: עקב בדיקה חוזרת של המידע במאגר המידע של בצלם, חלו שינויים משמעותיים בנתונים. 
  2. נתוני הריסות הבתים באזור ירושלים מתחלקים לשתי קבוצות: הריסות במזרח ירושלים (שבשליטת עיריית ירושלים) והריסות בשכונות וביישובים הסמוכים, המשתייכים, על-פי החלוקה של הרשות הפלסטינית, למחוז אל-קודס. במקרים שבהם הקו המוניציפאלי של עיריית ירושלים עובר בתוך היישוב, חלק מההריסות ביישוב שויכו למזרח ירושלים וחלקן למחוז אל-קודס. את נתוני ההריסות במזרח ירושלים ניתן למצוא כאן.
  3. הנתונים על בתים שנהרסו על-ידי עירית ירושלים נמסרו לבצלם על-ידי העיריה ב-11.3.04, בעקבות פניה על-פי חוק חופש המידע.
  4. הנתונים על בתים שנהרסו במזרח ירושלים על-ידי משרד הפנים נמסרו למרכז אל-קודס לזכויות סוציאליות ב-5.12.04 על-ידי האגף לתכנון אסטרטגי במשרד הפנים.
  5. הנתונים על הריסת הבתים בשאר הגדה המערבית נמסרו לבצלם על-ידי המנהל האזרחי ב-31.3.04 בעקבות פניה על-פי חוק חופש המידע.
  6. הנתונים על שנת 2004 והנתונים על הריסות במזרח ירושלים על-ידי משרד הפנים בשנים 2001-1999 לקוחים מדו"ח הוועד נגד הריסות בתים, ספטמבר 2004.