דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

יום זכויות האדם הבינלאומי - 10.12.2018

 
חגי אלעד, מנכ"ל בצלם, בעת קבלת פרס הרפובליקה הצרפתית לזכויות האדם במשרד המשפטים בפריז, 10.12.18.


"לעתים קרובות אני מבקשת לדמיין שהיה מוטל עלינו, הקהילה הבינלאומית היום, לגבש כזו הכרזה בנוגע לזכויות האדם. האם היה עולה בידינו? אני חוששת שלא". כך קנצלרית גרמניה, אנגלה מרקל, לפני מספר שבועות.

היום, העשרה בדצמבר, יום זכויות האדם הבינלאומי, אנו מציינים 70 שנה להכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם. יום זה היה אמור אולי להיות יום חגיגי, אבל לנוכח מצב הדברים בעולם אני מעדיף את דבריה הנכוחים – והמודאגים – של הקנצלרית.

היום, יום זכויות האדם הבינלאומי, הוא היום בו אנו מבקשים מכם להצטרף לקהילת זכויות האדם. אנו מבקשים מכם לעשות מעשה ולתרום לבצלם. כל תרומה, ולו חמישה או עשרים שקלים, לא רק תאפשר לנו להמשיך בעובדתנו, אלא גם לדעת שמאחורינו עומדים ועומדים אנשים המאמינים בערכי זכויות האדם".

במציאות שבה מיליונים אינם "בני חורין ושווים בערכם ובזכויותיהם" (סעיף א להכרזה), תוך פגיעה מתמדת בזכות "לחיים, לחירות, ולביטחון אישי" (סעיף ג), ללא "תקנה יעילה מטעם בתי הדין" (סעיף ח), נתונים ללא הרף "להתערבות שרירותית בחייהם הפרטיים" (סעיף יב), אינם "זכאים לחופש תנועה" (סעיף יג), אינם "זכאים לאזרחות" (סעיף טו), אינם נהנים מ"חירות הדעה והביטוי" (סעיף יט) ולחלוטין לא "משתתפים בהנהלת ארצם" (סעיף כא) – במציאות שכזו מתחדדת השאלה לא רק בנוגע לעוצמת החזון הגלומה בהכרזה, אלא גם בנוגע לכאב ולדיכוי הנובעים מרמיסתה.

היום אנחנו מקבלים ביחד עם עמיתינו מארגון זכויות האדם הפלסטיני אל-חק את פרס צרפת לזכויות האדם. הערכים המשותפים בהם אנו, בשני הארגונים, מאמינים הם ערכיה של הכרזת זכויות האדם, ערכים שיוכלו לבסס עבור כולנו חיים של כבוד, של זכויות שוות, של חופש ושל צדק. המאבק להגשמת ערכים אלו ארוך ומר. האם יעלה בידינו?

כלשונה של ההכרזה, "הכרח חיוני הוא שזכויות האדם תהיינה מוגנות בכוח שלטונו של החוק". כדי שנוכל להמשיך בעבודתנו, אנו זקוקים לתמיכתכם. שבנו והדגמנו השנה כיצד גם לנוכח ניסיונותיהם של ראש הממשלה ושלוחיו, אנו משמיעים את קולן של זכויות האדם באופן בהיר וללא מורא: בישראל, בשטחים הכבושים, וברחבי תבל. תמיכה בבצלם היא הדרך המעשית לתת תוקף אמיתי לערכים בהם אנו מאמינים.

האם יעלה בידינו? התשובה לכך היא בידי כל אחת ואחד מאיתנו.

בברכה,
חגי אלעד
מנכ״ל בצלם

תרמו לבצלם