דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

עונש מוות ברשות הפלסטינית ותחת שלטון חמאס

המשפט הבינלאומי אינו אוסר בצורה גורפת על הטלת עונש מוות. עם זאת, הוא קובע תנאים מחמירים לגבי יישומו ומעודד מדינות שבהן הוא בשימוש לנקוט צעדים לקראת ביטולו. בהתאם לכך, מחייבת האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות להגביל את מספר העבירות בגינן ניתן להטיל עונש מוות "לעבירות החמורות ביותר" (סעיף 6 לאמנה). כמו כן, ניתן להטיל עונש מוות רק בתנאי שכללי המשפט ההוגן, כפי שהוגדרו בסעיף 14 לאמנה, נשמרו בקפדנות יתרה, ובתנאי שניתנת לנאשם אפשרות לערער על החלטת בית המשפט.

רבים מארגוני זכויות האדם בעולם, בהם בצלם, רואים בעונש המוות הפרה של זכותו הבסיסית של כל אדם לחיים, וכן צורת ענישה אכזרית, לא אנושית ומשפילה, וקוראים לכל המדינות לבטלו כליל. מדינות רבות כבר חתמו על פרוטוקולים אופציונאליים, הנלווים לכמה מן האמנות הבינלאומיות בדבר זכויות האדם, האוסרים לחלוטין על הטלת עונש מוות.

עונש המוות מעוגן בחוקי הרשות הפלסטינית, המתבססים על החוקים הירדניים (בגדה) והמצריים (ברצועה). חוק העונשין הפלסטיני החל בגדה המערבית מאפשר הטלת עונש מוות על מי שמורשע בביצוע אחד מ-17 סוגים של עבירות, והחוק ברצועת עזה מגדיר 15 סוגי עבירות שעונשן מוות. בנוסף, ניתן להטיל עונש מוות גם על פי "חוק העונשין המהפכני של אש"ף" משנת 1979. חוק זה מאפשר הטלת עונש מוות על מי שמורשע בביצוע אחת מ-42 עבירות שונות והוא מיושם במערכת של בתי דין צבאיים פלסטיניים.

עד 2003 יושם חוק זה גם במערכת מיוחדת של בתי דין לביטחון המדינה. בתי דין אלה הם שגזרו את הרוב המכריע של עונשי המוות שהוטלו מאז הקמת הרשות הפלסטינית. ביוני 2005 הודיע הנשיא מחמוד עבאס כי כל המורשעים שנשפטו במערכת זו המיוחדת של בתי הדין לביטחון המדינה יזכו למשפט חוזר, על מנת להבטיח שכל הנידונים יזכו למשפט הוגן התואם את החוקה. 11 מן הנידונים אכן נשפטו מחדש.

יישום של גזר דין מוות שנגזר בכל אחד מבתי המשפט מחייב אישור של נשיא הרשות הפלסטינית. המחלוקת הפוליטית על תום כהונתו של הנשיא עבאס בינואר 2009 הובילה לכך שמשרד הפנים ברצועת עזה, הנמצא תחת שלטון חמאס, חידש את ביצוע ההוצאות להורג, ללא אישורו של הנשיא כנדרש בחוק, בטענה כי הנשיא אינו מכהן כחוק ולכן אין בכוחו לאשר הוצאות להורג או למנוע את ביצוען. מאז הוצאו להורג ברצועת עזה 16 בני אדם. מאז כניסתו של מחמוד עבאס לתפקידו בינואר 2005 לא בוצעו הוצאות להורג על-ידי הרשות הפלסטינית למעט חמישה אנשים שהוצאו להורג ברצועת עזה בחודשים יוני-יולי 2005 לאחר שנידונו למוות קודם לכן.

הטלת עונש המוות במערכת השיפוטית הפלסטינית נוגדת את הסטנדרטים הקבועים במשפט הבינלאומי ממספר בחינות. ראשית, מרבית עונשי המוות המוטלים בגדה וברצועה נגזרים במסגרת בתי המשפט הצבאיים, ומבוססים על החוק המהפכני של אש"ף ולא על החוקה הפלסטינית. הדיונים בבתי המשפט הצבאיים אינם עומדים בכללים המקובלים למשפט הוגן, ואף מחייבים הטלת עונש מוות במקרים רבים, מבלי להותיר לשופטים אלטרנטיבה אחרת בגזר דינם. בנוסף, המספר הרב של העבירות בגינן ניתן להטיל עונש מוות, אפילו במערכת האזרחית, אינו עולה בקנה אחד עם הדרישה להגבילו אך ורק לעבירות החמורות ביותר.

תגיות