דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

ההחלטה על קביעת "אזור מוות" בצפון רצועת עזה -בלתי חוקית

בתגובה לירי רקטות "קאסם" של ארגונים פלסטיניים מצפון רצועת עזה על יישובים אזרחיים ובסיסים צבאיים בישראל, הודיע הצבא על ייזום מבצע "שמיים כחולים". במסגרתו קרא הצבא לתושבים הפלסטינים החיים בצפון הרצועה או הנמצאים באזור זה, להתפנות ממנו עד היום בשעה 18:00. מהדיווחים באמצעי התקשורת עולה כי בכוונת הצבא לפתוח באש באופן אוטומטי נגד כל אדם שנכנס לאותו אזור, ללא קשר לזהותו או לנסיבות הימצאותו שם.

ההוראה לפתוח באש באופן אוטומטי על כל אדם הנמצא באזור המוגדר בצפון הרצועה, אם אכן ניתנה, מהווה הפרה בוטה של דיני הלחימה במשפט ההומניטארי הבינלאומי. במרכזו של משפט זה עומד עיקרון ההבחנה בין אזרחים ללוחמים. לפי עיקרון זה, מותר לתקוף אך ורק לוחמים ואובייקטים צבאיים, ויש לנקוט באמצעי זהירות, ככל שניתן, על מנת למנוע פגיעה באזרחים. במקרה של ספק באשר להיותו של אדם מסוים אזרח או לוחם, לפי דיני הלחימה, הוא ייחשב לאזרח. דינים אלה אוסרים גם על התקפות המכוונת כנגד יעדים לגיטימיים, אם כתוצאה מהן עלול להיגרם לאוכלוסייה האזרחית נזק שהוא מוגזם ביחס לתועלת הצבאית שצפויה מההתקפות (עיקרון הפרופורציונאליות).

יתרה מזאת, התקפות המכוונות כנגד אזרחים, וכן התקפות שנעשות בידיעה כי תגרומנה נזק מוגזם לאוכלוסייה האזרחית, מוגדרות פשע מלחמה. המשפט הבינלאומי מטיל אחריות פלילית על יחידים שהיו מעורבים בביצוע מעשים כאלה, באופן אישי, וזאת בנוסף לאחריות הרובצת על המדינה.

ירי רקטות על-ידי ארגונים פלסטיניים על יישובים ישראליים ומתקנים אזרחיים, הינו סוג של התקפה אסורה המהווה כשלעצמו פשע מלחמה. עם זאת, הפרת דיני הלחימה על-ידי צד אחד אינה משחררת את הצד שכנגד מהאיסורים שנקבעו במסגרתם.

מדינת ישראל מחויבת לנקוט בכל האמצעים הלגיטימיים העומדים לרשותה כדי להגן על חיי אזרחיה. אולם, ירי ללא הבחנה כנגד כל אדם הנכנס לאזור מסוים הינו אמצעי בלתי חוקי בעליל, והוא עלול להוביל לביצוע פשעי מלחמה. על רקע זה קורא בצלם לראש הממשלה ולשר הביטחון, להורות לאלתר על ביטול הוראה זו, אם אכן נתנה, ולנקוט באמצעי הזהירות הנדרשים על מנת לוודא שלא ייפגעו אזרחים פלסטינים כתוצאה מתגובות הצבא לירי הטילים.