דילוג לתוכן העיקרי
תפריט
מהשטח
נושאים

הממשלה פועלת לחסימת תביעות פיצויים של פלסטינים

בימים אלה מבקשת הממשלה להעביר בכנסת הצעת תיקון לחוק הנזיקים האזרחיים, שנועדה לפטור את ישראל מתשלום פיצויים לפלסטינים שנפגעו מידי אנשי כוחות הביטחון הישראלים. מציעי התיקון, שמוגדר כחל על "תושבים של אזורי עימות" ועל "נתינים של מדינות אויב" לא מסתירים את כוונתם להחילו על הפלסטינים תושבי השטחים.

כבר היום פלסטינים אינם יכולים לתבוע את מדינת ישראל על נזקים שנגרמו להם מפעילות מלחמתית, הגדרה שכוללת "כל פעלה של לחימה בטרור, במעשי איבה או בהתקוממות, וכן פעולה לשם מניעתם של טרור, מעשי איבה או התקוממות שנעשתה בנסיבות של סיכון לחיים או לגוף". אם יתקבל התיקון החמישי לחוק, תיחסם כמעט לחלוטין יכולתם של פלסטינים לתבוע פיצויים גם על נזקים שנגרמו מרשלנות בשטחי אימונים, מירי בלתי חוקי, ממעשי ביזה, מאלימות פיסית ומהתעללויות והשפלות במחסומים.

התיקון החמישי לחוק פוגע באופן חמור בזכות לשוויון ובכבוד האדם של הפלסטינים , היות שהבסיס לשלילת זכות הפיצויים הוא זהותו של התובע ולא עילת התביעה.

בהודעה שפרסם בצלם ביחד עם האגודה לזכויות האזרח, הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל, המוקד להגנת הפרט, עדאלה ורופאים לזכויות אדם, התריעו הארגונים מפני הפיכתה של ישראל למצורעת בקרב הקהילה הבינלאומית, אם יתקבל התיקון. הארגונים קראו להסיר את ההצעה מסדר יומה של הכנסת ולמנוע בכך את הכתמת ספר החוקים של מדינת ישראל בהסדר פסול שכזה.

ההצבעה על התיקון לחוק בוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת נדחתה ליום ב', 25.7.05. הוועדה צפויה להעביר את הצעת החוק להצבעה במליאת הכנסת, בקריאה שניה ושלישית ביום ד', 27.7.05.

עת לפעול:

פנו אל יו"ר הוועדה, ח"כ מיכאל איתן, בפקס 02-6496404 או באי-מייל meitan@knesset.gov.il, וקראו לו לפעול למניעת אישורו של תיקון החוק.