Skip to main content
القائمة
تحديثات من الميدان
المواضيع

לא שלום אלא אפרטהייד

 

עם פרסומה של "תוכנית טראמפ", כמה מילים קצרות בתגובה.
 
מה משתנה היום? הרי המציאות בשטח כבר מתאפיינת בשליטה ישראלית מלאה על כל השטח ועל כל בני האדם בין הירדן והים, מציאות של מדינה אחת, לא דמוקרטית ממהותה. השינוי המרכזי, אם כן, טמון בכך שישראל וממשל טראמפ מתקדמות צעד נוסף בהבהרת כוונתן להנציח מציאות זו. בהירות זו מצמצמת משמעותית את הפער בין המצב הקיים לבין האופן המכובס שבו הוא מתואר.
 
מה לא משתנה היום? גם מחר נוסיף כולנו ונחיה כאן: 14 מיליון בני אדם בין הירדן והים, מתוכם כחמישה מיליון נתינים פלסטינים ללא זכויות פוליטיות, כאשר כולנו כפופים בדרך זו או אחרת לאותה ממשלה בירושלים, הפועלת כל העת לקידום עליונותו של עם אחד על חשבון עם אחר, תוך רמיסה בלתי פוסקת של זכויותיו.
 
והעתיד? מה שמוצע כעת לפלסטינים אינו זכויות או מדינה, אלא מצב קבוע של אפרטהייד. שום אריזה שיווקית לא תוכל למחוק חרפה זו או לטשטש את העובדות. אלא שמהעובדות הכואבות של היום צומחת גם תקווה לעתיד – העתיד היחיד המבטיח, באמת, שלום. עתיד שאינו מבוסס על עליונות לאלו ודיכוי לאלו – אלא על שוויון מלא, חירות, כבוד וזכויות לכולם.
 
יום יבוא.
 
חגי אלעד
מנכ"ל בצלם