Skip to main content
القائمة
تحديثات من الميدان
المواضيع

ממשלת ישראל מתנכרת לנורמות הומניטריות בסיסיות יש לאפשר פינוי הנפגעים בהפצצת המנהרה 

הודעתו של מתאם פעולות הממשלה בשטחים לפיה ישראל לא תאפשר את פינויים של הנפגעים בהפצצת המנהרה ליד כיסופים מעידה על התנכרות מחרידה לכללים הומניטריים בסיסיים.  ישראל אוסרת על הצוותים הרפואיים להגיע אל המקום, על אף שמדובר באזור שנמצא בתוך שטח הרצועה.

ההודעה חמורה בעיקר בהתחשב בכך שייתכן שבין הלכודים יש פצועים שייתכן וניתן עדיין להציל את חייהם. אף אם איש מהלכודים לא נותר בחיים, התנהלותה של ישראל נקמנית ובלתי מוסרית: לא בכדי עוגנו במשפט ההומניטארי הבינלאומי כללים שנועדו להסדיר את התנהלות הצדדים הלוחמים בדיוק בנסיבות כגון אלה ולשלול את שיקול הדעת של הצדדים הלוחמים בכל הקשור לפינוי פצועים וגופות. חובתם של הצדדים לאפשר פינוי של פצועים ושל גופות ולאפשר גישה לצוותים הרפואיים היא חד משמעית. 

לא למותר לציין שסירובו של חמאס להשיב לישראל גופות חיילים מהווה אף הוא הפרה מחרידה של כללים אלה. אין לב שלא יזדהה עם הכאב והסבל שנגרם כך למשפחות. עם זאת, לא ניתן להצדיק עוול בעוול. הרעיון שאם המדינה תפר אף היא כללים אלה ותגרום כך סבל למשפחות בעזה, אזי תיגרם תועלת כלשהי הוא איוולת אכזרית ומעשה בלתי מוסרי ובלתי חוקי.