English العربية
לסנן לפי תאריך
לנתוני הפלסטינים שנהרגו >>
מספר האזרחים הישראלים שנהרגו:
מספר החיילים שנהרגו:
מספר האזרחים הזרים שנהרגו:
רשימת הרוגים
למיין לפי:
תאריך
/
גיל
סדר:
עולה
/
יורד

אזרחים ישראלים

אזרחים זרים

חיילים

חייילים שנהרגו במהלך הלחימה אך לא נכללו ברשימות ההרוגים   |   הבהרות לנתוני ההרוגים