עינויים

Torture & abuse under interrogation

עינויים והתעללות בחקירה

הזכות להיות חופשי מהתעללות ומעינויים היא אחת מזכויות האדם המוחלטות שאסור להפר אותן, יהיו הנסיבות אשר יהיו. ב-1999 קבע בג"ץ באופן גורף כי לחוקרי שב"כ אין סמכות להשתמש באמצעי חקירה פיזיים, ופסל שורה של אמצעים שאלה נהגו להפעיל במהלך רוב החקירות של פלסטינים. מאז פחתו משמעותית הדיווחים על שימוש בעינויים ובהתעללות במהלך חקירות של פלסטינים, אולם השימוש בשיטות חקירה פסולות, ובעיקר השימוש בתנאי כליאה מחפירים כאמצעי חקירה, עודנו נמשך.

וידיאו בנושא

שלב תוכן