אלימות מתנחלים: אי אכיפת החוק

Settler violence: Lack of accountability

אלימות מתנחלים: אי אכיפת החוק

על ישראל, ככוח הכובש בגדה המערבית, מוטלת החובה להגן על התושבים הפלסטינים. ואולם הרשויות הישראליות מועלות בחובתן זו ולא עושות די כדי למנוע פגיעה של אזרחים ישראלים בגופם, ברכושם ובאדמותיהם של פלסטינים. גם לאחר ביצוע מעשים אלה נוקטות הרשויות הישראליות מדיניות בלתי-מוצהרת של סלחנות, פשרנות ואי מיצוי הדין עם העבריינים, כאשר מקרים רבים כלל לא נחקרו או שחקירתם הסתיימה בלא כלום.

וידיאו בנושא

שלב תוכן