התנחלויות

Settlements

התנחלויות

מאז 1967 הקימה ישראל למעלה ממאה התנחלויות ברחבי הגדה המערבית ועשרות התנחלויות נוספות שאינן מוכרות רשמית על ידי הרשויות. התנחלויות אלה נבנו תוך גזילת מאות אלפי דונמים של אדמות מהאוכלוסייה הפלסטינית ותוך הפרה של המשפט ההומניטארי הבינלאומי. קיומן גורם להפרה של זכויות האדם של הפלסטינים ובהן הזכויות לקניין, לשוויון, לרמת חיים נאותה והזכות לחופש תנועה. השינוי הקיצוני שעשתה ישראל במפת הגדה המערבית אינו מותיר כמעט כל אפשרות ממשית למימושה של הזכות להגדרה עצמית באמצעות הקמת מדינה פלסטינית בת קיימא.

וידיאו בנושא

שלב תוכן