גדר ההפרדה

Separation Barrier

גדר ההפרדה

85% מתוואי הגדר המתוכנן עובר בתוך שטח הגדה, בעיקר באזורים שבהם הקימה ישראל התנחלויות ואזורי תעשייה. עד יולי 2012 הושלמה בנייתם של 62% מתוואי זה, וכ-3% משטח הגדה נותר מצדה המערבי של הגדר. השלמת התוואי כמתוכנן תותיר למעלה מ-6% נוספים משטח הגדה בצידה הישראלי של הגדר. הקמת הגדר בתוך שטח הגדה גורמת לפגיעה קשה בזכויותיהם של פלסטינים הגרים סמוך לה – היא מגבילה את גישתם לאדמותיהם החקלאיות, לשירותים חיוניים ולבני משפחה שנותרו מצדה השני של הגדר ומונעת כל אפשרות לפיתוח באזורים אלה.

וידיאו בנושא

שלב תוכן