תכנון ובנייה

Planning & building in Area C

תכנון ובניה בשטח C

מתחילת הכיבוש הנהיגה ישראל בגדה המערבית מדיניות תכנון, פיתוח ובנייה שהגבילה את הבנייה של תושבים פלסטינים מצד אחד, והקצתה שטחים רחבים ככל האפשר לביסוס ההתנחלויות ולהרחבתן מצד שני. כך יצרה ישראל מצב שבו אלפי פלסטינים נאלצים לבנות בתים ללא רישיון, משום שזו הדרך היחידה שפתוחה בפניהם להשיג קורת גג להם ולמשפחותיהם. מדיניות זו נמשכת בשטחי C המקיפים כ-60% מהגדה המערבית ונמצאים עדיין תחת שליטה ישראלית מלאה.

וידיאו בנושא

שלב תוכן