מזרח ירושלים

East Jerusalem

מזרח ירושלים

מאז סיפחה ישראל את מזרח ירושלים בשנת 1967 פועלות הרשויות השונות במטרה להגדיל את מספר היהודים החיים בעיר ולצמצם את מספר תושביה הפלסטינים. זאת, בין השאר, באמצעות ניתוק מזרח העיר משאר הגדה, הפקעת קרקעות והנהגת מדיניות מפלה בנושאי תכנון ובנייה ובחלוקת העוגה התקציבית בעיר. נוסף על כך, הרשויות הישראליות מתייחסות לפלסטינים כאל מהגרים שבחרו לגור בישראל – על אף שישראל היא שסיפחה את העיר ואת תושביה – והן שוללות את מעמד התושבות ואת הזכויות הסוציאליות מפלסטינים שאינם עומדים בקריטריונים צרים שנקבעו מלכתחילה בעבור תושבים זרים.

וידיאו בנושא

שלב תוכן