אלימות פלסטינים נגד אזרחים ישראלים

Attacks on Israeli civilians by Palestinians

פגיעה באזרחים ישראלים על-ידי פלסטינים

לאורך השנים, ובעיקר במהלך האינתיפאדה השנייה, הרגו ארגונים פלסטיניים מאות אזרחים ישראלים ופצעו אלפים בפיגועים שביצעו בישראל ובשטחים. בצלם מתנגד בתוקף לניסיונות להצדיק מעשים אלה תוך שימוש בנימוקים המתבססים על פרשנות מעוותת של המשפט הבינלאומי. אזרחים חייבים להיות מחוץ למעגל הלחימה והתקפות מכוונות כלפיהם חותרות תחת כל כלל מוסרי, משפטי ואנושי. פגיעה מכוונת באזרחים מוגדרת כפשע מלחמה שלא ניתן להצדיקו, יהיו הנסיבות אשר יהיו.

שלב תוכן