המשפט הבינלאומי

International law

המשפט הבינלאומי

המשפט הבינלאומי בתחום זכויות האדם התפתח בעיקר לאחר מלחמת העולם השנייה ובעקבות מעשי הזוועה שבוצעו במהלכה. מאז ניסחו מדינות העולם שורה של אמנות שבהן התחייבו להגן על זכויותיהם של כל האנשים הנתונים לשליטתן. המדינה היא זו שבידה מירב הכוח לפגוע בזכויות אלו, ולפיכך התביעה לכבד את זכויות האדם מופנית אליה. נוסף על אמנות אלה, ניסחו מדינות העולם שורה של כללים החלים בעת מלחמה, הקובעים את הקווים האדומים שאסור לצדדים הלוחמים לחצותם, שנועדו להגן על כל מי שאינו משתתף בלחימה.

וידיאו בנושא

שלב תוכן