רצועת עזה

Gaza Strip

רצועת עזה

בספטמבר 2005 השלימה ישראל את ביצוע "תוכנית ההתנתקות" והודיעה על סיום הממשל הצבאי ברצועה. עם זאת, ישראל הותירה בידה את השליטה במרחב הימי והאווירי של הרצועה, במעברים שבינה לבין ישראל ובמרשם האוכלוסין. ביוני 2007, לאחר שחמאס תפס את השלטון ברצועה, הטילה ישראל מצור על הרצועה ומנעה כניסה ויציאה של פלסטינים ממנה וייבוא וייצוא של סחורות. במהלך שנת 2010 הקלה ישראל במצור והתירה שוב את הייבוא לרצועה, למעט רשימת פריטים מצומצמת. רוב ההגבלות על הייצוא נותרו בעינן. שלוש שנות המצור גרמו למשבר כלכלי חמור ברצועה.

וידיאו בנושא

שלב תוכן