הגבלות על תנועה

Restriction of movement

הגבלות על תנועה

ישראל מגבילה את תנועתם של פלסטינים בגדה המערבית, מקשה על גישתם לאזורים שהיא מעוניינת לחזק את שליטתה בהם ומונעת מעבר בין הגדה לרצועת עזה. מדיניות זו פוגעת קשות באוכלוסיה ומאלצת פלסטינים לחיות באי ודאות מתמדת לגבי היכולת לבצע פעולות יום-יומיות כיציאה לעבודה, לימודים וביקורי קרובים – ומבטאת תפיסה ולפיה חופש התנועה אינו זכות מוקנית אלא זכות יתר שישראל רשאית להעניק או לשלול.

וידיאו בנושא

שלב תוכן