ירי כוחות הביטחון

Use of firearms

ירי

הוראות הפתיחה באש נועדו להגביל את המקרים שבהם מותר לאנשי כוחות הביטחון להשתמש בנשק חם בשטחים, ובכך לצמצם את מספר הנפגעים. עם זאת, ההוראות לא מנעו את מותם ואת פציעתם של פלסטינים חפים מפשע. אחת הסיבות העיקריות לכך היא השימוש השגרתי בירי קטלני – גם במצבים שבהם לא נשקפה סכנת חיים לחיילים או לאזרחים. בשנים האחרונות ירד באופן משמעותי מספרם של הפלסטינים שנפגעו מירי, בעיקר כתוצאה מהרגיעה היחסית בשטח.

וידיאו בנושא

שלב תוכן