גירוש

Deportation

גירוש

משנת 1967 גירשה ישראל מהשטחים לחו"ל 1,522 פלסטינים, 415 מהם בדצמבר 1992. מאז לא גורש אף פלסטיני לחו"ל. מאוגוסט 2002 גירשה ישראל 32 פלסטינים מהגדה המערבית לרצועת עזה במסגרת מדיניות המכונה "תיחום מגורים". כל מעשי הגירוש בוצעו בעקבות החלטה מנהלית בלבד – המגורשים לא הועמדו לדין ולא ניתנה להם הזדמנות להגן על עצמם. המשפט הבינלאומי אוסר על גירוש תושבי השטח הכבוש מבתיהם – בין אם למדינה אחרת ובין אם למקום אחר בתוך השטח הכבוש.

וידיאו בנושא

שלב תוכן