מעצר מנהלי

Administrative detention

מעצר מנהלי

מעצר מנהלי מבוצע על סמך הוראה מנהלית בלבד, ללא כתב אישום וללא משפט. מעצר כזה יכול להיחשב לחוקי בנסיבות מסוימות. ואולם בשל הפגיעה הקשה בזכויות העציר הכרוכה באמצעי זה, קבע המשפט הבינלאומי שמותר להשתמש בו במקרים חריגים בלבד – ורק כאמצעי אחרון, כאשר אין כל דרך חלופית למנוע את הסכנה. למרות זאת הרשויות הישראליות משתמשות במעצר מנהלי כעניין שבשגרה, ובמהלך השנים החזיקה ישראל אלפי פלסטינים במעצר מנהלי ממושך. על ישראל לשחרר את כל העצירים המנהלים ולהפסיק את השימוש באמצעי זה.

שלב תוכן