אודות בצלם

אודות בצלם

בצלם, מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים, הוקם בחודש פברואר 1989 על-ידי אנשי רוח, משפטנים, רופאים, עיתונאים וחברי כנסת. מטרותיו העיקריות של בצלם הן להיאבק נגד הפרות זכויות האדם בשטחים, באמצעות תיעודן והבאתן לידיעת הציבור הרחב וקובעי המדיניות; להילחם בתופעת ההדחקה וההכחשה הקיימת בחברה הישראלית; ולתרום ליצירת תרבות של זכויות אדם בישראל.

כארגון ישראלי, מייחד בצלם את עיקר מאמציו לשנות את מדיניותה של ממשלת ישראל בשטחים שכבשה, להעמידה על חובתה לשמור על זכויות האדם של כל תושביהם, ולקיים בקפדנות את הוראות המשפט הבינלאומי.

בצלם הוא ארגון עצמאי ובלתי תלוי. הוא ממומן על-ידי תרומות בלבד, מקרנות באירופה וצפון אמריקה, התומכות בפעילויות זכויות האדם ברחבי העולם, וכן על-ידי תרומות מאנשים פרטיים בארץ ובעולם.

במשך שנות פעילותו, רכש בצלם מקום של כבוד בקהילה הבינלאומית של הארגונים לזכויות האדם. בדצמבר 1989 זכה בצלם בפרס קרטר לזכויות האדם. הדו"חות שמוציא בצלם קנו להם שם של אמינות, והרשויות בישראל מתייחסות אליהם במלוא הרצינות. בצלם מקפיד על מהימנות המידע שנמסר מטעמו, והמידע מתפרסם רק לאחר תחקירי שטח מעמיקים והצלבת נתונים וגרסאות.

פעילויות

ההתמקדות בתחום התיעוד מבטאת את הרצון להביא את מירב המידע לידיעתם של אזרחי ישראל, מכיוון שמידע הוא תנאי לכל פעולה ובחירה. יתכן וקהל הקוראים של בצלם יעדיף שלא לעשות, אך בשום מקרה לא יוכל לומר: "לא ידעתי".

דו"חות

בצלם פירסם עד כה עשרות דו"חות, חלקם רחבי היקף, המכסים את רוב התחומים בהם הופרו זכויות האדם בשטחים. כך למשל פרסם בצלם דוחות בנוגע לעינויים, ירי קטלני בידי כוחות הביטחון, הגבלות על תנועה, הפקעת קרקעות ואפליה בתכנון ובנייה במזרח ירושלים, מעצרים מינהליים ואלימות מתנחלים. פרסום הדו"חות מלווה לא פעם במסיבת עיתונאים, ליווי עיתונאים לסיקור מקרים בשטח, וסוגים נוספים של פעילות שמטרתה לעורר את דעת הקהל הישראלית. לרשימת הפרסומים הקליקו כאן.

פעילות בכנסת

בצלם מעביר לחברי הכנסת מידע באופן שוטף בנושאים של הפרות זכויות האדם בשטחים, ומביא לפתחם עוולות שמבצעות רשויות ישראליות. בצלם נעזר במספר חברי כנסת, מסיעות שונות, על מנת להעלות את הנושאים לסדר היום הציבורי, ולהביא לפתרונם.

מערכות ציבוריות

בצלם נעזר במאות פעילים ומתנדבים שמקדישים מזמנם למען קידום נושאי זכויות האדם בשטחים. פעילויות אלה כוללות, בין השאר, העמדת דוכנים, חלוקת עלונים לציבור, פניה למקבלי ההחלטות, ופעילויות הזדהות ומחאה בשטחים. להצטרפות למערך הפעילים

כתובתנו

ת.ד. 53132, ירושלים 9153002.
פקס: 03-6177146
דואר אלקטרוני: mail@btselem.org

שאלות ותשובות

במהלך שנות קיומו של בצלם, התעוררו שאלות רבות הנוגעות לפעילותו של הארגון:

"מדוע אינכם פועלים למען זכויות האדם בתוך ישראל?"

בצלם ער לבעיות של זכויות האדם בתוך מדינת ישראל אולם האוכלוסייה בשטחים הכבושים חיה תחת שלטון צבאי וישראל מפירה את זכויותיה הבסיסיות באופן שיטתי ורחב-היקף. לכן בחר בצלם להתמקד אך ורק בטיפול בהפרות זכויות האדם בשטחים.

"מדוע אינכם מגינים גם על ישראלים?"

כארגון לזכויות האדם, בצלם אינו מבחין בין קורבנות פלסטינים לבין קורבנות ישראלים, כל עוד ההפרה מבוצעת בשטחים או מופנית כלפי תושב השטחים. העובדה היא, שבשטחים מופרות זכויות האדם של פלסטינים בידי ממשלת ישראל על זרועותיה השונות, לאורך שנים רבות ובממדים רחבים מאוד, בעוד שציבור המתנחלים - שעצם ישיבתו בשטח הכבוש מהווה הפרה של המשפט הבינלאומי - נהנה מיחס מועדף. עם זאת, כאשר מפירה ישראל זכויות של ישראלים בשטחים, מטפל בצלם בהפרות הללו ומתייחס אליהן בחומרה הראויה.

"מדוע אינכם מבקרים את הרשות הפלסטינית?"

בצלם איננו מבחין בין הפרות שמבוצעות בידי הרשויות הישראליות לבין אלה המבוצעות בידי הרשות הפלסטינית. הארגון עוקב אחרי פעולותיה של הרשות הפלסטינית בתחום זכויות האדם, ובפרסומיו השונים מתייחס להפרות החמורות שמבצעת הרשות. אולם, בהיותו ארגון ישראלי, עיקר פעילותו מכוון להפרות המבוצעות בשמנו בידי ממשלתנו.