אודות בצלם

אודות בצלם

בצלם, מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים, הוקם בחודש פברואר 1989 על-ידי אנשי רוח, משפטנים, רופאים, עיתונאים וחברי כנסת. מטרותיו העיקריות של בצלם הן להיאבק נגד הפרות זכויות האדם בשטחים, באמצעות תיעודן והבאתן לידיעת הציבור הרחב וקובעי המדיניות; להילחם בתופעת ההדחקה וההכחשה הקיימת בחברה הישראלית; ולתרום ליצירת תרבות של זכויות אדם בישראל.

כארגון ישראלי, מייחד בצלם את עיקר מאמציו לשנות את מדיניותה של ממשלת ישראל בשטחים שכבשה, להעמידה על חובתה לשמור על זכויות האדם של כל תושביהם, ולקיים בקפדנות את הוראות המשפט הבינלאומי.

בצלם הוא ארגון עצמאי ובלתי תלוי. הוא ממומן על-ידי תרומות בלבד, מקרנות באירופה וצפון אמריקה, התומכות בפעילויות זכויות האדם ברחבי העולם, וכן על-ידי תרומות מאנשים פרטיים בארץ ובעולם.

במשך שנות פעילותו, רכש בצלם מקום של כבוד בקהילה הבינלאומית של הארגונים לזכויות האדם. בדצמבר 1989 זכה בצלם בפרס קרטר לזכויות האדם. הדו"חות שמוציא בצלם קנו להם שם של אמינות, והרשויות בישראל מתייחסות אליהם במלוא הרצינות. בצלם מקפיד על מהימנות המידע שנמסר מטעמו, והמידע מתפרסם רק לאחר תחקירי שטח מעמיקים והצלבת נתונים וגרסאות.

פעילויות

ההתמקדות בתחום התיעוד מבטאת את הרצון להביא את מירב המידע לידיעתם של אזרחי ישראל, מכיוון שמידע הוא תנאי לכל פעולה ובחירה. יתכן וקהל הקוראים של בצלם יעדיף שלא לעשות, אך בשום מקרה לא יוכל לומר: "לא ידעתי".

דו"חות

בצלם פירסם עד כה עשרות דו"חות, חלקם רחבי היקף, המכסים את רוב התחומים בהם הופרו זכויות האדם בשטחים. כך למשל פרסם בצלם דוחות בנוגע לעינויים, ירי קטלני בידי כוחות הביטחון, הגבלות על תנועה, הפקעת קרקעות ואפליה בתכנון ובנייה במזרח ירושלים, מעצרים מינהליים ואלימות מתנחלים. פרסום הדו"חות מלווה לא פעם במסיבת עיתונאים, ליווי עיתונאים לסיקור מקרים בשטח, וסוגים נוספים של פעילות שמטרתה לעורר את דעת הקהל הישראלית. לרשימת הפרסומים הקליקו כאן.

פעילות בכנסת

בצלם מעביר לחברי הכנסת מידע באופן שוטף בנושאים של הפרות זכויות האדם בשטחים, ומביא לפתחם עוולות שמבצעות רשויות ישראליות. בצלם נעזר במספר חברי כנסת, מסיעות שונות, על מנת להעלות את הנושאים לסדר היום הציבורי, ולהביא לפתרונם.

מערכות ציבוריות

בצלם נעזר במאות פעילים ומתנדבים שמקדישים מזמנם למען קידום נושאי זכויות האדם בשטחים. פעילויות אלה כוללות, בין השאר, העמדת דוכנים, חלוקת עלונים לציבור, פניה למקבלי ההחלטות, ופעילויות הזדהות ומחאה בשטחים. להצטרפות למערך הפעילים

כתובתנו

ת.ד. 53132, ירושלים 9153002.
פקס: 03-6177146
דואר אלקטרוני: mail@btselem.org